Podpis wydawcy

Wydawca:
Ascensia Diabetes Care Poland sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa,
Polska

Sąd Rej. dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000035338
NIP 526-00-19-068
Kapitał zakładowy 151.339.000 zł

Obsługa i aktualizacja serwisu:
totumaru
ul. Mozarta 3/108
02-736 Warszawa
T: + 48 601 398 551
M: studio@totumaru.pl
W: www.totumaru.pl