Kontakt

Ascensia
Diabetes Care Poland sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa,
Polska

Tel. (+48 22) 57 23 852     Fax: (+48 22) 57 23 817

Sąd Rej. dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000035338
NIP 526-00-19-068
Kapitał zakładowy 151.339.000 zł

Infolinia dla pacjentów:

czynna od 14.00 do 18.00
w dni powszednie
800 999 090 lub 22 8820 900
dla połączeń z telefonów komórkowych
– koszt połączenia według stawki operatora

infolinia@bayerdiabetes.plZgłoszenia działań niepożądanych
W sytuacji wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego lub wady jakościowej produktu prosimy o kontakt z lekarzem lub farmaceutą lub z Departamentem Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub z Działem Medycznym firmy Bayer pod nr tel. (22) 572 3 846, 602 294 377, 668 227 990 w godzinach 9-17 od poniedziałku do piątku. W pozostałe dni tygodnia, święta, dni wolne od pracy i w godzinach przed 9.00 oraz po 17.00 prosimy o kontakt pod numerami (22) 572 35 00, 602 294 377, 668 227 990.

Działanie niepożądane można również zgłosić na kilka sposobów

drogą mailową: dsiciomspoland@bayer.com
(adres tylko w celu zgłaszania działań niepożądanych)

za pomocą formularza elektronicznego: kliknij tutaj

bądź listownie (kliknij tutaj by pobrać formularz)
na adres:
Dział Medyczny Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa